Ремонт на сифон

При ремонта и смяна на сифони за мивка е най-важно да се монтира добре гуменото уплътнение. Най често срещания проблем в този случай е именно теча на вода през гумата, която уплътнява Трябва да се внимава също да не се пристегне гумата, защото отново може да доведе до проблем, като се деформира и протича