Перални

Пералните се вързват към водопроводната инсталациа, което включва свързване към водата и канала. Най-важно е да не забравяме да демонтираме транспортните болтове и да нивелираме пералнята на мястото където ще работи.

Нивелацията е задължителна, защото в противен случай може вибрациите при центруфугиране да разместят машината. Ако нуждаете от професионален съвет позванете

Водопроводни и канализациония монтаж на всеки уред,миялна машина или перлния , е желателно да бъде извършен от професионален водопроводчик. Ние предлагаме тази услуга. Първото необходимо нещо за всеки дом,вила или апартамент е главния спирателен кран да е работещ.

Ние предлагаме подмяна и монтаж на спирателен кран преди водомер, защото без да бъде спряна водата, не може да се извършват монтажи те на уредите или планирани вик ремонти и отстраняване на аварии. Ние ще се справим успешно и качествено с монтажа на пералнята или съдомиялната машина.

Често след закупуване на нови перални и съдомиялни е необходимо да бъде преработена водопроводната разводка в кухнята, за да могат да бъдат уредите свързани с водопровода. Ние ще монтираме допълнителен кран преди всеки уред. По важно е монтажа на маркучите за отпадните води на уредите да бъда правино съврзани към канализацията.

Често това се прави непрофесионално и некачествено като бъде вързано към сифона на мивката и води до запушвания и течове. За това ни позванете.Ние ще помогнем.