Монтажи на тоалетни чинии и бидета

При монтаж на тоалетна първо се съединяват двата елемента – казанче и тоалетна чиния, като всички части от комплекта се поставят на точно указаното място.

След това се пристъпва към прихващане на сглобената тоалетна към пода с помощта на комплект крепежни елемети.

Последно се свързва с захранването с чистата вода и отвеждащата такава към канализацията.при монтаж на биде е важно да се центрира канала и захранването с чистата вода.