Монтаж батерия

При монтажа на бериата за мивка се започва с притягането на двете меки връзки и крановете за топла и студена вода, които трябва да се намират във Вашият комплекта.

Меките връзки се захващат внимателно към смесителя с помощта на гаечен ключ. Те имат фабрични гумени уплътнения и е желателно да не ги притягате прекалено много, за да не се деформират.

Също така, когато притягате меките връзки бъдете внимателни да не ги огъвате и наранявате за да не дефектират.