Подово отопление

Подовото отопление представлява едно добро решение за комфорт и икономия на енергия. В действителност това води до изравниаване на тепературата между пода и тавана като сащевремено подграва въздоха. Подовите отоплителни системи са по-ефективни от конвенционалното централно отопление защото постигат същите резултати, но работят на много по-ниски температури и увеличава акумулирането на топлина. Това води до постигане на икономии на гориво.Ако нуждаете от професионален съвет позванете